Sektor za obavještajno sigurnosne poslove

27.2.2024

Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove

BIOGRAFIJA

 

Mr. Predrag Đurić

pomoćnik ministra za obavještajno-sigurnosne poslove
Telefon: +387 33 285 630
Mob:+387 65 443 065
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića, broj 98

email: predrag.djuric@mod.gov.baLIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja: 05.12.1981. godine u Gračanici

Bračni status: Oženjen

OBRAZOVANJE:              

 • 2020 - danas, polaznik doktorskih akademskih studija na Vojnoj akademiji u Beogradu, smjer „Menadžment u odbrani“
 • 2020. - Visoke studije bezbjednosti i odbrane, polaznik 9. klase, Vojna akademija u Beogradu, Škola nacionalne odbrane
 • 2013. -  Magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, uža naučna oblast menadžment i organizacija
 • 2005. -  Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

RADNO ISKUSTVO:        

 • 2019 – danas, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra za obavještajno-sigurnosne poslove
 • 2014 – 2019 „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboja“, direktor
 • 2012 – 2013 „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboja“, direktor
 • 2006 – 2012 „Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboja“

STRANI JEZIK:  Engleski jezik

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

•          2024. - Obuka „NATO European Security Cooperation Course“, NATO school Oberammergau, Germany

•          2023. - ObukaCyber Security Course“, Centar za operacije podrške miru, BiH

•          2022. - Obuka „Energy Security Awareness Course“, Turkish Partnership for Peace Training Center, Turkiye

  •          2022. - Obuka „Regional Strategic Leadership Course“, Modul 1, National Defence Academy, Vienna, Austria; Modul 2, Vojna akademija, Skoplje, Sjeverna Makedonija; Modul 3, Vojna akademija, Beograd, Srbija

  •          2022. - Obuka „Leaders Cyber Security Awareness Course“, George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkichen, Germany

  •          2021. - Obuka „Crisis Management and the Cyber Security“, OSCE

  •          2021. - Obuka „Strategic Leadership Programme“, Defence Academy of the UK

  •          2019 - 2022, Učesnik godišnjih konferencija šefova vojno-obavještajnih institucija Jugoistočne Evrope (11th,12th, 13th, 14th, 15th SEEMIC conference), RCC

  •          2019 - danas, Obuke predviđene za rukovodeće državne službenike u nadležnosti Agencije za državnu službu BiH

  •          2018. - Certfikovani mentor za poslovne sisteme (JICA)

  •          2012 - 2017, Učestvovao u izradi preko 20 stručnih radova koji su objavljeni u naučnim publikacijama i međunarodnim konferencijma

  •          2008. - Obuka u Japanu (JICA)

  •          2007. - Obuka u Poljskoj (USAID)

  •          2007. - Certifikovani konsultant za oblast poslovno planiranje (GTZ/DEZA)

   Nadležnosti

   Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove vrši poslove i odgovoran je za uspostavljenje i upravljanje obavještajno-sigurnosnog sistema, uključujući prikupljanje i obradu vojno obavještajnih podataka za Ministarstvo odbrane, Zajednički štab, Operativnu komandu i druge strukture odbrane kao, po potrebi, i za pružanje ulaznih podataka i informacija inostranog vojnog obavještavanja civilnim obavještajnim agencijama BiH.

   Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove sastoji se od sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

   • Odsjek za politike i programe vojno-obavještajnih poslova
   • Odsjek za sigurnost i kontraobavještajne poslove
   • Odsjek za obavještajne poslove i strateške analize
   • Odsjek za podršku