Ministar odbrane Bosne i Hercegovine

23.12.2019

MINISTAR ODBRANE BIH


Dr. Sifet Podžić

Ministar odbrane BiH

Tel: +387 33 285 502   

Adresa: Ministarstvo odbrane BiH
Ul. Hamdije Kreševljakovića 98

E-mail: sifet.podzic@mod.gov.ba


LIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja: 01.05.1959. godine, Žepa

Bračni status: oženjen, otac dvoje djece                                           

OBRAZOVANJE:

 • Osnovna škola, Srednja vojna škola u Sarajevu
 • Vojna akademija u Beogradu
 • Postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, magisterij političkih nauka iz oblasti diplomatije
 • Doktorat 2013. na temu: „Odnosi BiH i NATO saveza u komparativnoj perspektivi Zapadnog Balkana“
 • Evropske sigurnosne studije u Marshall centru u Garmisch-Partenkirchenu

PROFESIONALNA KARIJERA:

 • Komandant bataljona u Postojni, Ljubljani i Sarajevu
 • Tokom rata u BiH dužnosti komandanta bataljona, zamjenik komandanta brigade i komandant brigade u Armiji BiH u Sarajevu
 • Zamjenik komandanta brigade za brza dejstva prve operativne jedinice Vojske Federacije BiH
 • Načelnik štaba, a zatim komandant V korpusa Vojske Federacije BiH u Bihaću
 • Prvi načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
 • Glavni savjetnik u Komisiji za reformu odbrane
 • Vojni savjetnik Predsjedništva Bosne i Hercegovine
 • Ambasador BiH u Republici Bugarskoj
 • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH
 • Član Zajedničke komisije za evropske integracije ispred oba doma Parlamentarne skupštine BiH
 • Predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost oba doma Parlamentarne skupštine BiH

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski i slovenski jezik

Posatni pripadnik OS BiH