Sekretar Ministarstva

7.10.2021

Sekretar Ministarstva

Dr. MUHAMED SMAJIĆ,
sekretar Ministarstva odbrane BiH

Tel: +387 33 285 520
Fax: +387 33 285 522
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 98
E-mail: muhamed.smajic@mod.gov.ba

Biografija

LIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja 02.02.1967., Sarajevo
Bračni status: oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANjE:

 • Osnovna škola, Prva gimnazija, Sarajevo
 • Dodiplomski studij na Fakultetu Političkih nauka
 • Postdiplomski studij na Fakultetu Političkih nauka
 • Odbranio magistarski rad na FPN 2002. godine na temu”Mirovne operacije Organizacije UN u posljednjoj deceniji XX stoljeća”
 • Odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu Političkih nauka, 2008. godine na temu:”Ujedinjene nacije i sigurnost BiH u postdejtonskom periodu”
 • Certificate United States Naval Justice School Detachment International Training
 • Certificate United States Defense Institute of International Legal Studies
 • Certifikat za završenu osnovnu i naprednu obuku za generelne inspektore;
 • Certifikat Agencije za državnu službu BiH i Department for International Development/National School of Government za osposbljenost za vještine prezentacije i facilitacije, dizajniranje programa obuke;
 • Diploma Poslovne škole Ekonomskog fakulteta za menadžment u državnoj upravi.


PROFESIONALNA KARIJERA:

 • PTT Inžinjering Sarajevo, do 1992.
 • Pomoćnik komandanta brigade i pomoćnik komandanta divizije za personal u Armiji RBiH
 • Načelnik Odsjeka za kadrove u Upravi za kadrovske i pravne poslove
 • Viši stručni saradnik u FMO
 • Član Sekretarijata Stalnog komiteta za vojna pitanja u FMO
 • Šef Odsjeka za planiranje u FMO
 • Sekretar MO BiH, od 2005.


ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski i francuski jezik

Nadležnosti

Obavlja poslove rukovodnog karaktera, koordinira rad organizacionih jedinica ministarstva. Prati korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u ministarstvu, pomaže ministru i zamjenicima ministra u pogledu planiranja poslova ministarstva, prati ostvarenje svih planova i izvještava ministra o pitanjima od značaja za rad ministarstva.

Video - Immediate response 2021