LOGEX

NAJAVA/POZIV MEDIJIMA, LOGEX 13, Logistička vojna vježba, Sarajevo, kasarna „Rajlovac OS BiH“, 04-15.02. 2013. godine

19.1.2013

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, uz podršku Američke komande u Evropi (US European Command - US EUCOM) i NATO Združene komande za transformaciju (NATO - Allied Command Transformation - ACT), organizatori su Međunarodne vojne logističke vježbe LOGEX 13, koja će se od 04 – 15. 02. 2013. godine održati u Sarajevu, kasarna „Rajlovac OS BiH“.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, uz podršku Američke komande u Evropi (US European Command - US EUCOM) i NATO Združene komande za transformaciju (NATO - Allied Command Transformation - ACT), organizatori su Međunarodne vojne logističke vježbe LOGEX 13, koja će se od 04 – 15. 02. 2013. godine održati u Sarajevu, kasarna „Rajlovac OS BiH“.
Države učesnice vježbe su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Švedska, a po funkcionalnim područjima podršku u realizaciji vježbe će davati Danska, Velika Britanija, Švedska, Finska, Američka komanda za Evropu (US EUCOM), NATO Agencija za podršku (NATO Support Agency – NSPA) i NATO štab u Sarajevu.

Posmatrači na vježbi će biti pripadnici oružanih snaga Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Mađarske, Moldavije, Srbije i Ukrajine, koji će imati priliku i mogućnost da posmatraju primjenu NATO logističkih standarda i procedura u pružanju logističke podrške u NATO vođenim operacijama.

Ukupno se na vježbi očekuje učešće oko 200 pripadnika oružanih snaga zemalja članica NATO i Partnerstva za mir.

Osnovni cilj vježbe LOGEX-13 je unaprijeđenje interoperabilnosti između učesnika vježbe u planiranju i izvršenju raspoređivanja vojnih jedinica u operacijama podrške miru, pružanju logističke podrške tokom izvršenja operacija i prilikom povlačenja jedinica iz operacija, sa akcentom na razvijanje multinacionalne logističke podrške. Osim toga, vježba LOGEX 13 jača veze NATO-a i PfP zemalja i afirmiše regionalnu stabilnost.

S obzirom da Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH žele da ostvare saradnju sa svim medijima prilikom realizacije ove vježbe, predlažemo svim pisanim i elektronskim medijima da u periodu od 23.01. do 15. 02. 2013. godine u svojim medijima, u skladu sa raspoloživim prostorom i programskom shemom, ugoste predstavnike Oružanih snaga BiH i direktne učesnike u vježbi, koji bi govorili o organizaciji, značaju i ciljevima vježbe LOGEX 13.

Kao sagovornike predlažemo:
• general-major Anto Jeleč, zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i šef Rukovodstva vježbe
• pukovnik Ernes Heleg, član Rukovodstva vježbe i učesnik u vježbi
• major Elvedin Mulagić, član Rukovodstva vježbe
• kapetan Siniša Velaga, učesnik u vježbi

Kontakt tel. 033/286-689, mob. 061/22-84-66

Uz zahvalnost na saradnji,

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680, fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba