LOGEX

Održana završna radionica za međunarodnu vježbu „LOGEX 13“

22.1.2013

U Domu OS BiH je 22. 01. 2013. godine održana finalna radionica za međunarodnu vježbu „LOGEX 13“, koja će se od 14-15. februara 2013. godine realizovati u kasarni „Rajlovac OS BiH“.

U Domu OS BiH je 22. 01. 2013. godine održana finalna radionica za međunarodnu vježbu „LOGEX 13“, koja će se od 14-15. februara 2013. godine realizovati u kasarni „Rajlovac OS BiH“.

Šefovi timova za organizaciju vježbu informirali su zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i šefa Rukovodstva vježbe „LOGEX 13“ general-majora Antu Jeleča o završnim pripremama za prihvat učesnika, spremnosti objekata, informatičkoj podršci, realizaciji nabavki i usluga i drugim pitanja od značaja za uspješnu organizaciju vježbe.

General Jeleč izrazio je zadovoljstvo realizacijom dosadašnjih aktivnosti, te istakao potrebu da se, u preostalom vremenu do početka vježbe, finaliziraju svi poslovi koji su neophodni za uspješnu organizaciju vježbe.

U vježbi LOGEX 13 će učestvovati oko 200 pripadnika oružanih snaga zemalja iz 18 država članica NATO i Partnerstva za mir.

Osnovni cilj vježbe LOGEX 13 je unaprijeđenje interoperabilnosti između učesnika vježbe u planiranju i izvršenju raspoređivanja vojnih jedinica u operacijama podrške miru, pružanju logističke podrške tokom izvršenja operacija i prilikom povlačenja jedinica iz operacija, sa akcentom na razvijanje multinacionalne logističke podrške. Osim toga, vježba LOGEX 13 jača veze NATO-a i PfP zemalja i afirmiše regionalnu stabilnost.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba