LOGEX

General-major Anto Jeleč izvršio smotru i obišao lokacije za održavanje vježbe „LOGEX 13“

29.1.2013

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i šef Rukovodstva vježbe „LOGEX 13“ general-major Anto Jeleč izvršio je 29.01.2013. godine u kasarni „Rajlovac OS BiH“ smotru pripadnika OS BiH koji će učestvovati u vježbi LOGEX 13, nakon čega je obišao lokacije i prostorije na kojima će se od 04-15-02.2013. održati ova međunarodna logistička vojna vježba.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i šef Rukovodstva vježbe „LOGEX 13“ general-major Anto Jeleč izvršio je 29.01.2013. godine u kasarni „Rajlovac OS BiH“ smotru pripadnika OS BiH koji će učestvovati u vježbi LOGEX 13, nakon čega je obišao lokacije i prostorije na kojima će se od 04-15-02.2013. održati ova međunarodna logistička vojna vježba.

Nakon obilaska prostorija general Jeleč je zajedno sa komandantom Brigade taktičke podrške OS BiH brigadirom Esadom Šejtanićem održao brifing sa članovima Rukovodstva vježbe i šefovima Timova za održavanje vježbe LOGEX 13, na kojem su prezentirani svi rezultati priprema za uspješno održavanje vježbe.

General-major Anto Jeleč istakao je zadovoljstvo stepenom realizacije svih aktivnosti, te iskazanom spremnošću za uspješnu organizacije vježbe. Također, istaknuto je da su sve pripreme obavljene blagovremeno i na visokom nivou, te da su Oružane snage BiH spremne za početak vježbe.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba