LOGEX

Ceremonija otvaranja međunarodne logističke vježbe - LOGEX 13

5.2.2013

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ je 05.02.2013. godine prigodnom ceremonijom otvorena međunarodne logističke vježbe - LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i uz podršku Američke komande u Evropi (US EUCOM) i NATO -Združene komande za transformaciju (ACT), realizira od 4. do 15. februara.

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ je 05.02.2013. godine prigodnom ceremonijom otvorena međunarodne logističke vježbe - LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i uz podršku Američke komande u Evropi (US EUCOM) i NATO - Združene komande za transformaciju (ACT), realizira od 4. do 15. februara.

Svečanom otvaranju vježbe, pored učesnika vježbe, posmatračai gostiju, prisustvovali su predstavnici ambasade SAD u BiH, predstavnici Američke komande za Evropu (US EUCOM), NATO štaba u BiH, EUFOR-a, najviši predstavnici Ministarstva odbrane BiH i generalski kor OS BiH.

Prisutnima su se prigodnim obraćanjima obratili predstavnici zemalja koje učestvuju u vježbi – Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Švedske, direktor vježbe gosp. Peter Venoit (Združeni štab vojske SAD), načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnik Miladin Milojčić i ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić.

Posebno je istaknuta važnost LOGEX programa koji će omogućiti izgradnju modernih logističara različitih specijalnosti koji će biti efikasni i iskoristivi u bilo kojoj strukturi NATO-a i mirovnim operacijama.

Održavanje LOGEX vježbe u Bosni i Hercegovini predstavlja izuzetnu čast, ali i obavezu da se ovo povjerenje i opravda, prije svega kvalitetnim izvršavanjem planiranih zadataka i uspješnom organizacijom vježbe.

Obraćanje ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića

Obraćanje načelnika ZŠ OS BiH general-pukovnika Miladina Milojčića

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-689, fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba