LOGEX

Uspješno započela vježba „LOGEX 13“

8.2.2013

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ uspješno je započela Međunarodna vježba LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snage BiH, uz podršku Američke komande u Evropi (US European Command - US EUCOM) i NATO Združene komande za transformaciju (NATO - Allied Command Transformation - ACT), održava od 04 – 15. 02. 2013. godine.

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ uspješno je započela Međunarodna vježba LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snage BiH, uz podršku Američke komande u Evropi (US European Command - US EUCOM) i NATO Združene komande za transformaciju (NATO - Allied Command Transformation - ACT), održava od 04 – 15. 02. 2013. godine.

Oko 200 učesnika iz 20 država – zemalja članica NATO i država-članica Partnerstva za mir, su u protekla dva dana prisustvovali teoretskim predavanjima o logističkim procedurama u operacijama podrške miru i NATO vođenim operacijama, nakon čega će uz kompjutersku podršku i na hipotetičkom scenariju izvesti praktični dio vježbe.

Mjesto izvršenja vježbe će u ponedjeljak 11. 02. obići vojni atašei akreditovani u BiH, a u utorak 12. 02. planiran je Dan istaknutih gostiju, na koji će organizator pozvati i medije, koji će imati priliku da se upoznaju sa svim detaljima vježbe LOGEX 13.

Tim za odnose s javnošću vježbe LOGEX 13
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba