LOGEX

Vojni atašei akreditovani u BiH posjetili vježbu „LOGEX 13“

11.2.2013

Vojni atašei akreditovani u Bosni i Hercegovini posjetili su 11. 02. 2013. godine mjesto održavanja vježbe „LOGEX 13“ u kasarni „Rajlovac OS BiH“, gdje su prisustvovali izvršenju vježbe, te razgovarali sa direktnim učesnicima vježbe.

Vojni atašei akreditovani u Bosni i Hercegovini posjetili su 11. 02. 2013. godine mjesto održavanja vježbe „LOGEX 13“ u kasarni „Rajlovac OS BiH“, gdje su prisustvovali izvršenju vježbe, te razgovarali sa direktnim učesnicima vježbe.

Vojni atašei su izrazili svoje zadovoljstvo uspješnim provođenjem vježbe i koordinacijom koja se postiže simulacijskom logističkom podrškom u zamišljenom scenariju, te istakli visok nivo obučenosti svih direktnih učesnika vježbe.
Rukovodstvo vježbe LOGEX 13 i direktor vježbe Peter Venoit zahvalili su se vojnim atašeima na njihovom interesovanju za provođenje vježbe i rezultatima koji se vježbom postižu.

Obilasku vježbe „LOGEX 13“ prethodio je informativni brifing u Domu OS BiH, koji su za vojne atašee pripremili zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH i šef Rukovodstva vježbe general-major Anto Jeleč i direktor vježbe Peter Venoit.

U utorak 12. 02. 2013. godine predviđen je Dan istaknutih posjetilaca, koji će prisustvovati završnim simulacijama vježbe LOGEX 13. Izvršenju vježbe će prisustvovati brigadir Mark Baines, komandant Kopnenih snaga SAD, brigadir Darren Zimmer zamjenik Direktora Američke komande za Evropu, Bruno Kantini Šef logistike u NATO komandi u Briselu, najviši predstavnici NATO komande za transformacije, NATO štaba u Sarajevu, EUFOR-a, NATO agencije za podršku, Državnog odjela za odbranu SAD, najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, te mediji koji su također pozvani na ovu aktivnost.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba