LOGEX

Dan istaknutih gostiju na vježbi LOGEX 13 - Oružane snage BiH spremne za ostvarivanje partnerskih ciljeva u oblasti logistike

12.2.2013

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu 12. 02. 2013. godine održane su izvršne aktivnosti multinacionalne vježbe LOGEX 13, kojima su prisustvovali istaknuti gosti koje je organizator vježbe pozvao u okviru Dana istaknutih posjetilaca (Distinguished Visitors Day).

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu 12. 02. 2013. godine održane su izvršne aktivnosti multinacionalne vježbe LOGEX 13, kojima su prisustvovali istaknuti gosti koje je organizator vježbe pozvao u okviru Dana istaknutih posjetilaca (Distinguished Visitors Day).

Neposrednom izvšenju, vježbe osim najviših predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, prisustvovali su Bruno Kantin Šef logistike u NATO komandi u Briselu, brigadir Mark Baines, komandant Kopnenih snaga SAD, brigadir Darren Zimmer zamjenik Direktora Američke komande za Evropu, najviši predstavnici NATO komande za transformacije, NATO štaba u Sarajevu, EUFOR-a, NATO agencije za podršku, Državnog odjela za odbranu SAD i drugi.

Izvođenju vježbe prethodio je informativni brifing koji je održan u Domu OS BiH, na kojem su ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i direktor vježbe Peter Venoit visoke goste upoznali sa ciljevima i realizacijom vježbe LOGEX 13, te značajem vježbe za Oružane snage BiH.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su, kako je istaknuto, veoma uspješan domaćin u vježbi u kojoj su svi učesnici pokazali visoki stepen interoperabilnosti na planu ostvarivanja partnerskih ciljeva u multinacionalnom okruženju i dostizanja standarda neophodnih za efikasno izvršavanje zadataka u sklopu operacija podrške miru.

Također,ocijenjeno je da je vježba ispunila utvrđene ciljeve, te da su Oružane snage BiH sposobne i spremne da izvršavaju logističke operacije mirovnim misijama.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse i Šef rukovodstva vježbe LOGEX 13 general-major Anto Jeleč naglasio je spremnost i osposobljenost pripadnika OSBiH da primjenjuju standarde u skladu s NATO-doktrinom, što pokazuje da će BiH, odmah nakon rješavanja pitanja vojne imovine, biti spremna za aktivaciju MAP-a i članstvo u NATO-u.

Nakon obilaska mjesta izvršenja vježbe održana je press konferencija na kojoj su izjave za medije dali: Bruno Kantin, šef logistike u NATO štabu u Briselu, general-major Anto Jeleč, Šef rukovodstva vježbe LOGEX 13, komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord i direktor vježbe Peter Venoit.

Obraćanje ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića

Izjave za medije

Tim za odnose s javnošću vježbe LOGEX 13