LOGEX

Završena vježba „LOGEX 13“

15.2.2013

Ceremonijom uručivanja certifikata učesnicima vježbe i prigodnim obraćanjima, 15.02.2013. godine završena je međunarodna vježba LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH te Združene komande Vojske SAD održavala od 4. februara u kasarni „Rajlovac OS BiH“.

Ceremonijom uručivanja certifikata učesnicima vježbe i prigodnim obraćanjima, 15.02.2013. godine završena je međunarodna vježba LOGEX 13, koja se u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH te Združene komande Vojske SAD održavala od 4. februara u kasarni „Rajlovac OS BiH“.
Prisutnima u amfitetaru kasarne „Rajlovac OS BiH“ obratili su se predstavnici zemalja učesnika vježbe, direktor vježbe Peter Venoit i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH general-major Anto Jeleč.

Direktor vježbe Petar Venoit zahvalio je domaćinu na gostoprimstvu, a učesnicima vježbe na uspješnom okončanju vježbe, u kojoj su realizirani svi planirani ciljevi i zadaci i dosegnuti viši standardi u oblasti logističkih operacija. Posebno je istakao da je vježba LOGEX 13 „do sada najbolje organizovana LOGEX vježba do sada“ i u tom konktekstu zahvalio Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH na ukupnoj organizaciji i provođenju vježbe.

General-major Anto Jeleč, u svom obraćanju naglasio je značaj vježbe za buduće operacije podrške miru, ali i značaj dostizanja NATO standarda za Oružane snage BiH u logističkim operacijama. Prema njegovim riječima, vježba LOGEX-13 je ispunila svoj primarni cilj, a to je unaprijeđenje interoperabilnosti između učesnika vježbe u planiranju i izvršenju raspoređivanja vojnih jedinica u operacijama podrške miru, pružanju logističke podrške tokom izvršenja operacija i prilikom povlačenja jedinica iz operacija, te razvijanje multinacionalne logističke podrške.

General Jeleč je posebno izrazio zahvalnost na podršci koju je dala Združena komanda Vojske SAD, Američka komande u Evropi (US European Command - US EUCOM) i NATO Združene komande za transformaciju (NATO - Allied Command Transformation - ACT), i svima koji su, svako iz svog segmenta, doprinijeli uspješnoj realizaciji vježbe LOGEX 13.

Na kraju, za uspješno izvršene zadatke general Jeleč i gosp. Venoit dodijelili su certifikate i nagrade učesnicima vježbe.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba