LOGEX

Održana Analiza izvršenja vježbe „LOGEX 13“

4.3.2013

V.d. načelnika Zajedničkog štaba OS BiH i šef Rukovodstva vježbe „LOGEX 13“ general-major Anto Jeleč prisustvovao je 04.03. 2013. godine Analizi izvršenja vježbe koja je održana u Domu OS BiH.

V.d. načelnika Zajedničkog štaba OS BiH i šef Rukovodstva vježbe „LOGEX 13“ general-major Anto Jeleč prisustvovao je 04.03. 2013. godine Analizi izvršenja vježbe koja je održana u Domu OS BiH.

Članovi Rukovodstva vježbe su izvršili detaljnu analizu o angažovanju infrastrukture, ljudskih i materijalnih resursa Oružanih snaga BiH na organizaciji i podršci izvršenju vježbe„LOGEX 13“, učešću pripadnika OS BiH u vježbi, kao i dostignutim ciljevima vježbe.

General-major Anto Jeleč istakao je da je vježba uspješno realizirana, što je ocjena i međunarodnih predstavnika, Združenog štaba OS SAD, predstavnika NATO-a i samih učesnika vježbe.

Prema njegovim riječima u vježbi je pokazana i sposobnost pripadnika OS BiH za rad i izvršenje zadataka u međunarodnom okruženju, a ujedno je odao priznanje učesnicima i Rukovodstvu vježbe za uspješnu organizaciju koja je bila kvalitetna u svim segmentima i uz minimalna ulaganja.

Na kraju, general Jeleč je izrazio nadu da će vježba „LOGEX 13“, doprinijeti ispunjavanju logističkih partnerskih ciljeva, te da će stečena iskustva sa ove vježbe koristiti u budućim aktivnostima Oružanih snaga BiH.

Međunarodna logistička vježba „LOGEX 13“ održana je u kasarni Rajlovac od 4-15. februara 2013. godine, u organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i Združene komande Vojske SAD, a u vježbi je učestvovalo oko 200 pripadnika oružanih snaga iz 18 zemalja-članica NATO-a i "Partnerstva za mir."

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba