Radni sastanak Nadzornog odbora i Projektnih timova MO BiH radi provedbe projekata za izgradnju integriteta

27.1.2021

Nadzorni odbor i Projektni timovi za provedbu projekata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Centra za izgradnju integriteta u odbrambenom sektoru (CIDS), u srijedu 27. januara 2021. godine u Sarajevu, održali su radni sastanak radi pripreme Plana aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta MO BiH“ za 2021. godinu.

Na sastanku su učestvovali generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić kao predsjedavajući Nadzornog odbora, pomoćnik ministra odbrane za upravljanje presonalom Sead Muratović i pomoćnik ministra odbrane za nabavku i logistiku Borislav Jezeraškić, kao članovi Nadzornog odbora.

Kao vođe projektnih timova iz svojih oblasti učestvovali su: šefica odsjeka u Sektoru za finansije i budžet MO BiH Alma Hadžić, šef odsjeka u Sektoru za upravljanje personalom Zenaid Šabić, brigadir Nusret Demić iz Generalnog inspektorata MO BiH i brigadir Šefket Šabotić iz Sektora za nabavku i logitiku MO BiH. U ime CIDS-a na sastanku su govorili Ahmet Alibašić, Anela Duman i Damir Ahmetović.

Na skupu su analizirane aktivnosti na izgadnji integriteta i preveniranju korupcije u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, a u čemu centar CIDS iz Norveške pruža značaju podršku.

Govoreći u ime CIDS-a Ahmet Alibašić je istakao da MO i OS BiH u regiji predstavljaju primjer kako se institucijski može boriti protiv korupcije, a u cilju učvršćivanja integriteta tijela vlasti. General Ahmić je zahvalio predstavnicima CIDS-a na kontinuiranoj pomoći. On je izrazio uvjerenje da će pojedine aktivnosti ovih projekata, koje se nisu realizirale zbog okolnosti pandemije COVID-19, uspjeti biti okončane u predstojećem periodu.  

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

4 FOTO GALERIJA