Radionica o izradi dokumentacije za uspostavu Informacionog sistema – IGARS

2.3.2021

U organizaciji Generalnog inspektorata MO BiH, od 22. do 26. februara 2021. godine održana je radionica čiji je zadatak bio da se izvrši izrada dokumentacije za uspostavu Informacionog sistema za podršku rada sistema inspektora Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH – IGARS.

Radionici su, pored predstavnika GI MO BiH, prisustvovali i predstavnici MO BiH, ZŠ OS BiH i dizajner Informacionog sistema - IGARS, angažiran od strane Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Predmetnu aktivnost je podržala Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, što predstavlja nastavak izuzetne podrške Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u oblasti jačanja kapaciteta GI MO BiH i sistema inspektora u OS BiH u okviru programa bilateralne saradnje. Također, 24. februara 2021. godine, parlamentarni vojni povjerenik, gospodin Boško Šiljegović, je u okviru kontinuirane uspješne saradnje Ureda vojnog povjerenika i GI MO BiH, posjetio tim koji je radio na predmetnim zadacima i tom prilikom istakao važnost unapređenja sistema evidencije i praćenja slučajeva na kojima radi GI MO BiH i sistem inspektora u OS BiH, istakavši posebno i zahvalnost Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za podršku u predmetnom, ali i drugim projektima koji se realiziraju u MO i OS BiH.

Primjena novog Informacionog sistema - IGARS od strane svih inspektora u sistemu inspektora u OS BiH u testnoj fazi se očekuje već 1. aprila 2021. godine, a potom i konačna primjena počevši od 1. jula 2021. godine.

Info – GI MO BiH

3 FOTO GALERIJA