Generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić posjetio Komandu za obuku i doktrinu (KOiD) OS BiH u Travniku

11.5.2021

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić i inspektor Komande za podršku Oružanih snaga BiH major Ivica Šantić posjetili su 11. maja Komandu za obuku i doktrinu (KOiD) u Travniku.

Tokom posjete u ulozi domaćina se nalazio komandant KOiD brigadir Slaven Blavicki.

Pored informiranja pripadnika ove jedinice i polaznika na kursevima koji se realiziraju u Centru za profesionalni razvoj (CPR) KOiD u Travniku o funkcijama i sistemu inspektora u MO i OS BiH, cilj predmetne posjete bio je i sagledavanje stanja u jedinici, kao i mjera koje se provode u cilju zaštite zdravlja pripadnica i pripadnika jedinice u okolnostima pandemije COVID-19. Cilj posjete je bio i upoznavanje s aktivnostima u okviru težišnih zadataka CPR, tj. obuke 19 kandidata za prijem u PVS u kategoriji oficira (17 muškaraca i 2 žene) i kategoriji podoficira 74 kandidata (69 muškaraca i 5 žena).

Komandant jedinice sa saradnicima prezentirao je težišne aktivnosti jedinice po gore navedenim pitanjima, te je okviru posjete lokaciji izvršen i obilazak prostorija za rad i smještaj ljudi i MTS, kao i sam krug lokacija i uređenost iste.

Aktivnosti komandanata KOiD i njegovih saradnika, koje se provode  u cilju izvršenja dodijeljenih misija i mjera zaštite života i zdravlja ljudi u okolnostima i uslovima uzrokovanim pandemijom COVID-19, predstavljaju izuzetan primjer i za svaku su pohvalu, obzirom da se poduzimaju sve neophodne mjere i aktivnosti iz nadležnosti komandanata i njihovih saradnika.

Info – GI MO BiH