Realizovan ciklus obuke na temu: „Odbrambeno planiranje, programiranje i budžetiranje“

20.5.2009

U periodu od 27.01.2009. do 19.05.2009. godine, u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, realizovan je ciklus obuke na temu „Odbrambeno planiranje, programiranje i budžetiranje“.

U periodu od 27.01.2009. do 19.05.2009. godine, u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, realizovan je ciklus obuke na temu „Odbrambeno planiranje, programiranje i budžetiranje“. Obuku je pohađao ključni personal institucija odbrane uključen u proces odbrambenog planiranja, od MO BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Operativne komande OS BiH, Komande za podršku OS BiH, do komandi i jedinica OS BiH nivoa brigade.
Uz pripadnike MO BiH i ZŠ OS BiH, obuku su izvodili i predstavnici Kompanije MPRI. Kroz seriju predavanja interaktivnog karaktera u Sarajevu, Travniku, Čapljini, Banja Luci, Tuzli i Doboju, pripadnici institucija odbrane upoznati su sa postupcima i procedurama koje se koriste u NATO kompatibilnom Sistemu planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja (SPPBI) čiji je koncept usvojen na nivou MO BiH 2008. godine.
Realizacijom ove obuke stvorene su polazne pretpostavke za efektivnu primjenu koncepta SPPBI u institucijama odbrane BiH.

 

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba