Učešće predstavnika Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH na sastanku „Partnership Road Map 2016“

28.4.2015

NATO štab iz Sarajeva je u periodu od 21. do 23. aprila 2015. godine u Domu Oružanih snaga u Sarajevu organizovao koordinacijski sastanak na temu „Partnership Road Map 2016“ sa pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Cilj sastanka bio je da se sagledaju mogućnosti unaprijeđenja, planiranja i organizovanja obuke, te obrazovanjа pripadnika OS BiH i Ministarstva odbrane u okviru NATO škola i školskih centara. Sva planirana obuka u NATO školskim centrima i specijalnim centrima zemalja partnera na kojima pripadnici OS učestvuju, usmjerena je u cilju realizacije 40 partnerskih ciljeva, koje je BiH prihvatila da implementira u narednom periodu. Pored pripadnika NATO-a i OS BiH, sastanku su prisustvovali predstavnici Združene komande Napulj (JFCNp), predstavnici EUFOR-a, Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) i Ambasade SAD-a u BiH. Kroz trodnevnu uspješnu diskusiju zaključilo se da postoji prostor za unapređenje koordinacije između aktera u planiranju navedene obuke. Pored ovoga usklađeni su koraci i postupci kojima će se izbjeći preklapanje u planiranju i prevazići prazni prostori koji su se u dosadašnjoj praksi pojavljivali.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba