Brigadir Josip Pikaus uspješno predsjedavo u dvogodišnjem mandatu komitetom SGPLE

30.11.2012

U periodu od 12-16. decembra 2012. godine održana je redovna 24. konferencija NATO Standing Group of Partners Logistics Experts komiteta u Drezdenu u SR Njemačkoj pod predsjedavanjem brigadira Josipa Pikausa.

U periodu od 12-16. decembra 2012. godine održana je redovna 24. konferencija NATO Standing Group of Partners Logistics Experts komiteta u Drezdenu u SR Njemačkoj pod predsjedavanjem brigadira Josipa Pikausa.

Učesnici konferencije su bile NATO članice, NATO partner države i NATO organizacije. Realizacija konferencije je protekla u radnoj atmosferi, a dnevni red je predviđao 21 prezentaciju, 2 koordinacijska sastanka i 6 zadataka-instrukcija iz NATO HQ Brisela koji su u potpunosti realizirani.

Zajednički zaključak svih učesnika konferencije da je ona uspješno realizirana, a promjene koje su usaglašene i ugrađene u novi program rada donosit će novi kvalitet i bolje rezultate u radu ovog komiteta.

Na konferenciji je izabran novi presjedavajući SGPLE, a dosadašnjem predsjedavajućem brigadiru Josipu Pikausu, kome mandat ističe 01.01.2013. godine odato je visoko priznanje za vrijeme njegovog dvogodišnjeg predsjedavanja komitetom SGPLE.