Održana radionica na temu „Regulisanje sistema standardizacije, kodifikacije i kontrole kvaliteta u MO i OS BiH“

2.12.2013

Radionica na temu „Regulisanje sistema standardizacije, kodifikacije i kontrole kvaliteta u MO i OS BiH“ održana je od 26-29.11. 2013. godine u hotelu „Aquareumal“ Fojnica. Radionicu je sponzorisao NATO Štab u Sarajevu.

U radu radionice su, pored predstavnika organizacijskih cjelina MO i OS BiH i NATO Štaba u Sarajevu, učestvovali i eksperti Instituta za standardizaciju BiH.

Predmet rada radionice je bila izrada prednacrta normativno-pravnih dokumenata kojima će biti regulisani sistemi standardizacije, kodifikacije i kontrole kvaliteta u MO i OS BiH – Pravilnik o standardizaciji u MO i OS BiH, Uputstvo o primjeni Pravilnika o identifikaciji i kodifikaciji materijalnih sredstava u MO i OS BiH i Uputstvo o kontroli kvaliteta sredstava klase III (goriva i maziva) u MO i OS BiH.

Otvarajući Radionicu, zamjenik komandanta NATO Štaba u Sarajevu brigadir Ole Fauske je naveo da će rezultat radionice stvoriti pretpostavke za uspostavljanje učinkovite organizacije i zajedničkog razumijevanja procesa standardizacije, koji će direktno podržati odbrambeno planiranje, interoperabilnost operativnih sposobnosti, te pomoći institucijama BiH interakciju sa odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim tijelima za standardizaciju u ovom području.

Efekti radionice predstavljaju veliki pomak u daljem unaprijeđenju izgradnje sistema standardizacije, kodifikacije i kontrole kvaliteta u MO i OS BiH.

info: Sektor za nabavku i logistiku