Održan specijalistički sastanak po pitanju projekta LOGIS

23.5.2022

U skladu sa aktivnosti (LOGIS - Briefing of the Working Level on Site/aktivnost AUT30BIH) iz Plana bilateralne odbrambene saradnje između Minstarstava odbrane BiH i Republike Austrije za 2022. godinu, u Beču održan je sastanak predstavnika projektne organizacije LOGIS Ministarstva odbrane BiH i eksperata Sektora za IKT&Cyber Secruty nadležih za projekat LOGIS Ministarstva odbrane Republike Austrije.

Ministarstvo odbrane BIH su predstavljali Aidin Smailbegović, vođa Projekta LOGIS, Velida Trnka, šef Tima za razvoj, Nedim Tukić, šef Tima za implementaciju, te IT eksperti Fatima Drinjak-Duratbegović i Dragan Krunić.

Domaćin sastanka je bio brigadir Alexander-Karl Bauer, zamjenik direktora Divizije za upravljanje materijalnim sredstvima Ministarstva odbrane Republike Austrije.

Učešće na sastanku su uzeli i brigadni general Guido Roßbory, direktor Divizije za upravljanje materijalnim sredstvima i mentor u projektu, brigadir Edin Bajramović, Vojni ataše BiH u Republici Austriji, te predstavnici NATO Štaba u Sarajevu.

Projekat LOGIS, kao dio partnerskog cilja PG 5300 “Supply Chain Management”, predstavlja jedan od najznačajnih projekta u odbrambenom sistemu, čijom implementacijom se stvaraju preduslovi za efikasno upravljanje logističkim procesima i komandovanje logističkim jedinicama pri izvršavanju zadataka podrške OS BiH u okviru dodjeljenih misija i zadataka, te samim time i povećanja ekonomičnosti i efikasnosti sistema logističke podrške u MO i OS BiH.

Info – Sektor za nabavku i logistiku

4 FOTO GALERIJA