Pripadnici MO BiH i OS BiH učestvovali na specijalističkom kursu iz oblasti Sigurnosne politike Bosne i Hercegovine

4.10.2012

U organizaciji Interresorne radne grupe za praćenje provođenja Sigurnosne politike BiH i OSCE misije u BiH, u Sarajevu je 03.10.2012. godine održan specijalistički kurs pod nazivom "Uloga zaštite i spašavanja u sigurnosnom sustavu Bosne i Hercegovine".

U organizaciji Interresorne radne grupe za praćenje provođenja Sigurnosne politike BiH i OSCE misije u BiH, u Sarajevu je 03.10.2012. godine održan specijalistički kurs pod nazivom "Uloga zaštite i spašavanja u sigurnosnom sustavu Bosne i Hercegovine". Kurs je imao za cilj da osigura šire razumijevanje Dokumenta, kao i mjesto, ulogu i obaveze institucija Bosne i Hercegovine, ali i ostalih učesnika u ovoj oblasti na izgradnji sistema i mehanizama za učinkovito djelovanje sektora sigurnosti.

Aktivno učešće u radu kursa imali su i pripadnici MO BiH i OS BiH u svojstvu predavača. O temi Međunarodni mehanizmi pomoći i pomoć OS BiH civilnim vlastima predavanje je održao gospodin Ahmet H. Omerović, pomoćnik ministra odbrane BiH za politiku i planove. Predavanje o temi Pomoć OS BiH u prirodnim ili drugim nesrećama, stanju i perspektivama, imao je gospodin Elmir Grebović, šef Odsjeka u MO BiH, dok je o naučenim lekcijama iz vježbe „Zajednički otpor 2012“ govorio predstavnik OS BiH.

Prioritetna ciljna grupa bili su predstavnici institucija koji su uključeni u realizaciju poslova zaštite i spašavanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te sigurnosnih institucija i nevladinih organizacija koje prate ovu tematiku.
Zamjenik ministra sigurnosti BiH, Mladen Ćavar, je u pozdravnom obraćanju naglasio da je segment civilne zaštite izostavljen u Dokumentu Sigurnosna politika BiH i zaključio da je članovima Interresorne radne grupe ovo odlična prilika da se dođe do zaključaka koji će se pri izmjeni Dokumenta Sigurnosna politika imati u vidu.

Učesnike kursa je pozdravila i gospođa Nina Soumalainen iz OSCE Misije u BiH, koja navela da će se tokom kursa razmatrati politike i trenutno važeći procesi, vidjeti kako se politika koristi u praksi, te na koji način se može poboljšati i unaprijediti suradnja na svim nivioma.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba