Ured vojnog muftije

Realizovana godišnja analiza rada Vojnog muftijstva

30.12.2020

U organizaciji Vojnog muftijstva u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 29. decembra 2020. godine organizovana je godišnja analiza rada. Na osnovu izlaganja prisutnih i analize rada, utvrđeno je da je vjerski život muslimana u MO i OS BiH organizovan u skladu sa Planom rada za 2020. godinu i da su vojni imami, raspoređeni u komande i jedinice, uprkos ograničenjima koja su izazvana koronavirusom, pružali potrebnu podršku muslimanima u izvršavanju propisanih dužnosti.

Tokom aktivnosti Vojno muftijstvo je u saradnji sa Vakufskom direkcijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovalo upoznavanje uposlenika Vojnog muftijstva sa funkcionisanjem ove ustanove. Direktor Vakufske direkcije hfz. dr. Senaid Zajimović je predstavio rad Vakufske direkcije, ukazao na njenu važnost u Islamskoj zajednici te na složenost poslova i izazova sa kojima se ova ustanova desetljećima susreće. Vojni muftija Hadis-ef. Pašalić zahvalio se direktoru Zajimoviću za uloženi napor u afirmaciji institucije vakufa kroz sistemsko djelovanje u Islamskoj zajednici, ali i kroz njegovu promociju kao velikog dobra u našem narodu.

Godišnja analiza rada upotpunjene je realizacijom godišnje Skupštine Okružnog odbora Udruženja ilmijje Vojnog muftijstva. Predsjednik Okružnog odbora, brigadni imam Haris-ef. Hadžić, predstavio je članovima rad u protekloj godini, te izložio Plan rada za 2021. godinu. Članovi Skupštine podržali su rad i planirane aktivnosti za 2021. godine, uz zahvalnost za uspješno realizovane aktivnosti u specifičnim okolnostima koji su obilježili proteklu godinu.

Info VM

4 FOTO GALERIJA