Edukacija

Radionica za razvoj master instruktora Oružanih snaga BiH

2.10.2023

U skladu sa akcionim planom NATO DEEP programa za 2023. godinu, od 11. do 15. septembra 2023. godine u Centru za profesionalni razvoj (CPR) na lokaciji kasarne „Travnik“ realizirana je druga radionica za razvoj master instruktora Oružanih snaga BiH (Master Instructor Program Workshop 2).

Planiranu radionicu su realizirali predstavnici NATO DEEP programa: brigadir Andrija Kozina, dr. sc., dekan Hrvatskog vojnog učilišta „Dr .Fanjo Tuđman“ i prof. dr. Biljana Karovska-Andonovska, profesorica na Vojnoj akademiji „General Mihailo Apostolski“.

Riječ je o kontinuiranom događaju u CPR koji provodi NATO DEEP tim, koji je vrlo uspješan i omogućuje razvoj prve grupe master instruktora OS BiH, koji će biti u mogućnosti razvijati nastavne kurikulume, obučavati nove instruktore OS BiH i primjenjivati moderne standarde u obrazovanju. Konkretno, radi se o drugoj radionici master instruktorskog programa koja je realizirana po planu i zahtjevima NATO DEEP predstavnika. U pripremi radionice odabrani instruktori CPR, Saša Lukić, Almir Oprašić, Nermin Vardo, Senad Duraković i Enes Imširević, su zajednički pripremili Kurs za razvoj instruktorskih vještina u trajanju od jedne nastavne sedmice (Sadržaj modula – ciljeva učenja kursa: Modeli i principi učenja odraslih, Procjenjivanje i ocjenjivanje i Instrukcijski dizajn), razvili dokumenta za kontrolu obuke (CCD 1,2,3) i pripremili nastavne materijale kursa (prezentacije i druge pomoćne materijale). Cilj kursa je osposobljavanje instruktorskog personala OS BiH, u sistemu institucionalne obuke OS BiH, da budu u mogućnosti da planiraju, izvode i vrednuju realizaciju nastavnog procesa, u skladu sa fazama sistemskog pristupa obuci (SAT) i dokumentima kontrole kursa (CCD), putem razvoja ranije stečenih osnovnih instruktorskih kompetencija, pružajući im potrebne vještine i alate za efikasno kombiniranje nastavnih strategija (medija, metoda i okruženja) u procesu izvođenja institucionalne edukacije.

Konačan cilj je osigurati kompetentne, agilne, odlučne, interoperabilne i operativno sposobne instruktore koji će se koristiti savremenim pedagoškim tehnikama i pristupima u obrazovanju. Instruktori CPR su vrlo uspješno realizirali pomenuti kurs pred predstavnicima NATO DEEP tima i na konačnoj analizi su dobili visoke ocjene. Ova radionica je priprema za sljedeću završnu radionicu (MIP-3) planiranoj za prvu polovinu 2024. godine, koja će se odnositi na zvaničnu evaluaciju pomenutog kursa i CPR sa polaznicima OS BiH, a koju će realizirati master instruktori OS BiH, te će tom prilikom i zvanično biti proglašeni „master instruktorima“ od strane NATO DEEP predstavnika. Završnoj analizi radionice su prisustvovali i komandant KOiD brigadir Slaven Blavicki, načelnik Štaba CPR major Robert Visković i načelnik Odjeljenja vojnih kurseva CPR pukovnik Alman Kasumović.

Zajednička je ocjena da se radi o vrlo uspješnom projektu koji se provodi od strane NATO DEEP tima i koji će u konačnici ponuditi osposobljene master instruktore OS BiH, a što će unaprijediti ukupan status instruktorskog kadra OS BiH. 

6 FOTO GALERIJA