Edukacija

Novi ciklus kurseva engleskog jezika

19.1.2011

Za 222 pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dana 17. januara počeo je jedan od kurseva engleskog jezika.

Za 222 pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dana 17. januara počeo je jedan od kurseva engleskog jezika. Kursevi se odvijaju u mini i midi centrima u Sarajevu, Banja Luci, Čapljini, Tuzli i Doboju, gdje su na osnovnom i nižem srednjem nivou 134 polaznika, dok je na srednjem nivou u Banja Luci i Sarajevu po 12, i na višem srednjem nivou takođe po 12 polaznika.

Istovremeno je u Sarajevu počeo kurs engleskog po IMET programu i tu se na srednjem i višem srednjem nivou, te naprednom nivou po istom programu nalazi po 20 polaznika.
Svi instruktori su iz sastava Oružanih snaga BiH. Navedeni kursevi bi trebali završiti 8. aprila, a po riječima kapetana Zlatka Kosića, jednog od instruktora na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci, za kalendarsku 2011. godinu planirana su tri ciklusa učenja engleskog jezika.

Info – Komanda podrške