Edukacija

Početak komandno-štabnog kursa

26.1.2011

U Centru za profesionalni razvoj OS BiH, u kasarni u Travniku 24. januara 2011. godine, s radom je počeo komandno-štabni kurs. Radi se o jedanaestoj klasi oficira koji pohađaju ovaj kurs.

U Centru za profesionalni razvoj OS BiH, u kasarni u Travniku 24. januara 2011. godine, s radom je počeo komandno-štabni kurs. Radi se o jedanaestoj klasi oficira koji pohađaju ovaj kurs. Sam kurs je nastavnim Planom i programom fokusiran na proces odlučivanja u Vojsci, borbeno komandovanje, sinhronizaciju aktivnosti, sistem operacija na ratištu i taktiku na nivou bataljona i brigade.

Po završetku kursa oficiri bi trebali biti obučeni za uspješno obavljanje dužnosti na komandno-štabnim pozicijama jedinica nivoa bataljona i brigade. Kurs se realizira kroz kombinaciju teoretske nastave, terenskih demonstracija i vježbi, te simulacija i MAPEX vježbi.
Svi instruktori su iz sastava CPR-a, a ceremoniji otvaranja kursa prisustvovali su komandant KOiD-a, brigadir Robert Sušac i komandant CPR-a, pukovnik Amer Duraković. Prilikom svog obraćanja polaznicima, oni su naglasili značaj ove vrste educiranja u razvoju oficira iz sastava OS BiH.
Planirano je da kurs traje 24 sedmice, a pohađa ga 40 polaznika.


Info – Komanda podrške