Edukacija

Novi ciklus učenja grčkog jezika

1.2.2011

Kao što je planirano godišnjim Planom obuke Komande za podršku za 2011. godinu, zadnjeg dana januara za 27 pripadnika Oružanih snaga BiH počeo je kurs grčkog jezika.

Kao što je planirano godišnjim Planom obuke Komande za podršku za 2011. godinu, zadnjeg dana januara za 27 pripadnika Oružanih snaga BiH počeo je kurs grčkog jezika. Riječ je o prvom stepenu grčkog jezika, a Nastavnim planom je predviđeno da taj dio edukacije bude završen 27. maja ove godine. Kurs se odvija na dvije lokacije, u Banjaluci, gdje je 14 polaznika i u Sarajevu gdje je 13 polaznika.

Kabineti su opremljeni suvremenim informatičkim sredstvima koji su, najvećim dijelom donacija grčke ambasade u BiH. Po riječima kapetana Dalibora Anđića, voditelja kursa, radi se o osmoj klasi polaznika na kursu grčkog jezika, instruktori su pripadnici OS BiH, a na lokaciji u Banjaluci veoma značajnu pomoć im pruža profesorica grčkog jezika Vasilika Tribu, već stalni član postave instruktora grčkog jezika, angažirana od strane grčke ambasade u BiH.

Info – Komanda podrške