Edukacija

Dugoročno planiranje obuke

30.3.2011

U Travniku, na lokaciji OS BiH, 29. marta 2011. godine, održana je radionica na temu “Dugoročno planiranje obuke i projekcija potreba i zahtjeva glavnih događaja obuke za period 2012 -2014. godina”.

U Travniku, na lokaciji OS BiH, 29. marta 2011. godine, održana je radionica na temu “Dugoročno planiranje obuke i projekcija potreba i zahtjeva glavnih događaja obuke za period 2012 -2014. godina”.
Radionicu je otvorio načelnik Štaba KOiD-a, brigadir Radovan Škrbić, a bili su prisutni voditelji organizacionih cjelina KOiD-a sa starješinama odgovornim za planiranje obuke i komandanti potčinjenih jedinica, Centra za osnovnu obuku, Centra za profesionalni razvoj, Centra za borbenu obuku i Centra za borbene simulacije.
Komandanti centara su iznijeli planove obuke u svojim jedinicama, a radionica je okončana zaključcima proisteklim iz navedenih planova.
Pored pripadnika OS BiH, radionici je prisustvovao i zamjenik vođe španskog Mobilnog trening tima major Navarro čiji je tim stacioniran na lokaciji kasarne „Travnik“ sa zadatkom unapređenja obuke i doktrine OS BiH.

Info- Komanda za podršku