Edukacija

Održan osnovni GEO kurs

30.3.2011

U kasarni „Kozara“ u Banjaluci u dane 29-30. mart 2011. održan je „Osnovni GEO kurs“. U ulozi predavača bili su instruktori iz sastava EUFOR-a, a cilj kursa je bio upoznavanje pripadnika OS BiH sa osnovnim geografskim principima korištenjem standardiziranih NATO mapa.

U kasarni „Kozara“ u Banjaluci u dane 29-30. mart 2011. održan je „Osnovni GEO kurs“. U ulozi predavača bili su instruktori iz sastava EUFOR-a, a cilj kursa je bio upoznavanje pripadnika OS BiH sa osnovnim geografskim principima korištenjem standardiziranih NATO mapa.

Ceremoniji otvaranja kursa ispred Zajedničkog štaba OS BiH prisustvovao je brigadir Zemir Sinanović koji je, pored riječi zahvale EUFOR-u i NATO-u na pomoći u realizaciji kursa, naglasio da je obuka u OS BiH u svim segmentima dinamizirana. Razlog tome je potreba da se postigne kompatibilnost i interoperabilnost sa koalicionim snagama što je neophodno prilikom sudjelovanja pojedinaca i jedinica OS BiH u operacijama podrške miru. Iskustva iz prethodno realiziranih kurseva govore da su pomaci vidni.

Inače, ovo je prvi ovogodišnji GEO kurs, a planirano je da isti budu izvedeni i u Sarajevu, Tuzli i Čapljini. U Banjaluci je na kursu bilo 30 oficira i podoficira.

Info- Komanda za podršku