Edukacija

Održana radionica za podoficire

29.9.2011

U kasarni “Kozara” u Banjaluci je 29.09.2011. godine završena radionica za podoficire pod nazivom “Razvoj podoficirskih kurseva”. Cilj ove aktivnosti je bio da se izradi prijedlog plana projektnih zadataka budućih kurseva za podoficire

U kasarni “Kozara” u Banjaluci je 29.09.2011. godine završena radionica za podoficire pod nazivom “Razvoj podoficirskih kurseva”. Cilj ove aktivnosti je bio da se izradi prijedlog plana projektnih zadataka budućih kurseva za podoficire sa jasno definiranim odgovornostima, namjenom i rokovima za razvoj kurseva u skladu sa konceptom profesionalnog razvoja podoficira u Oružanim snagama BiH.

Radionica je trajala dva dana, a prisustvovali su joj glavni narednici iz sastava Zajedničkog štaba, Operativne Komande, Komande za podršku, 4., 5. i 6. pješadijske brigade, Komande za obuku i doktrinu, Komande za upravljanje personalom, Komande za logistiku, kao i podoficir za operacije Uprave J3/7 ZŠ OS BiH.
Na kraju su doneseni zaključci koje će glavni narednici prezentirati komandantima svojih jedinica.

Info- Komanda za podršku