Edukacija

Izvođenje obuke „Odnosi s javnošću i medija trening“

3.3.2014

Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo, 25. i 26.02.2014. godine tim instruktora za medija trening iz MO BiH i OK OS BiH, u saradnji sa 2. helikopterskim skvadronom, realizirao je obuku „Odnosi s javnošću i medija trening“ kroz dvodnevnu radionicu za pripadnike br ZS i PZO.

Obuci su prisustvovali pripadnici 1. i 2. helikopterskog skvadrona, bataljona za letačku podršku, bataljona za vazduhoplovno osmatranje i javljanje, bataljona protivzračne odbrane, kao i pripadnici avijacijske eskadrile.

Cilj obuke bio je da se pripadnici brigade ZS i PZO, koji su na formacijskim dužnostima nivoa vod-četa upoznaju sa osnovama odnosa s javnošću, komunikacijskim vještinama i osnovama rada sa medijima. Shodno predviđenom planu i terminu izvođenja obuke, u svojstvu gosta-predavača, major Herman Jerman je u okviru jednog nastavnog časa održao predavanje na temu „Lična iskustva učešća u misijama van zemlje“.

Po završetku obuke polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj radionici na temu „Odnosi s javnošću i medija trening“.

Info - ZŠ OS BiH