Edukacija

Brigadir Senad Memić završio kurs „Protection of Civilians in Armed Conflict“

1.12.2017

Školovanje i kursiranje pripadnika MO i OS BiH zauzima važno mjesto tokom vojničke karijere svakog pripadnika. U periodu od 19. do 24.11.2017.godine u Austrijskom Studijskom centru za mir i kofliktne rezolucije (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution-ASPR) u Stadtschlainingu održan je kurs „Protection of Civilians in Armed Conflict“ (POC) „ Zaštita civila u oružanom sukobu“.

MO i OS BiH predstavljao je brigadir Senad Memić, koji je uspješno završio navedeni kurs. Ove godine učešće na ovom kursu pored 7 učesnika  zemlje domaćina (Austrija), učešće  je uzelo i 24 lica sa 5 kontinenata iz 23 zemlje (Sjeverna i Južna  Amerike, Afrika, Azija i Evropa). Učesnici kursa su lica sa bogatim iskustvom u radu u različitim Međunarodnim organizacijama od UN, UNHCR, NGO, EU, NATO te drugim vladinim i nevladinim organizacija.

Prija početka kursa lica su polagala tri modula (obavezan uslov), putem učenja na daljinu kod Evropskog odbrambeno-sigurnosnog koledža (European Security and Defence College-ESDC) u Briselu, jer je navedena institucija ESDC potpisnik certifikata koji se dobija po završetku kursa.

Kurs je zamišljen da učesnicima putem određenog broja lekcija, predavanja, diskusija te različitih vježbi omogući sticanje znanja iz domena zaštite civila, obzirom da se ovom pitanju posljednjih godina posvećuje sve više pažnje. Na kraju kursa upriličena je dodjela certifikata i razmjena poklona.

 

info - 4.pbr

3 FOTO GALERIJA