Edukacija

Generalni inspektor MO BiH general Ahmić u SAD-u

1.10.2018

U okviru saradnje sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić i inspektor u MO BiH pukovnik Josip Filipović su 28. septembra 2018. godine završili Školu generalnih inspektora Vojske SAD-a.

Škola za generalne inspektore je obrazovna ustanova Vojske SAD-a koja, provodeći obuku prema najvišim standardima KOiD-a Vojske SAD-a, osigurava specijalističku obuku generalnih inspektora, odnosno vojnog personala raspoređenog na pozicije inspektora u Vojsci SAD-a. Tokom boravka na školovanju u SAD-u, general Ahmić je imao priliku da predstavi najznačajnije aktivnosti iz proteklog perioda i buduće prioritete Generalnog inspektorata MO BiH, te da razmijeni iskustva u oblasti funkcionalnosti rada inspektora u oružanim snagama dvije zemlje.

Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, generalni inspektor MO BiH održao je i nekoliko zvaničnih susreta sa predstavnicima Kopnenih snaga Oružanih snaga SAD-a. General Ahmić je 28. augusta 2018. godine održao i sastanak sa generalnim inspektorom Vojske SAD-a generalpukovnikom Leslijem Smithom. Tom prilikom je zahvalio na dosadašnjoj podršci koju je od uspostave GI MO BiH do danas Vojska SAD-a pružila MO i OS BiH, posebno u pogledu uspostave i edukacije inspektora u OS BiH. Tokom susreta izražena je obostrana podrška nastavku saradnje u jačanju kapaciteta sustava inspektora u MO BiH i OS BiH.

Također, predstavnici MO BiH održali su i kratki susret sa predstavnicima Generalnog inspektorata Nacionalne garde Marylanda, na čelu sa generalnim inspektorom brigadirom Lentom. Na sastanku su razmotreni mogući oblici saradnje u narednom periodu. Zaključeno je da je Program državnog partnerstva između MO BiH i Nacionalne garde Marylanda po svom obimu i sadržaju prerastao u jedan od najjačih programa koje MO BiH ima sa međunarodnim partnerima. Tokom susreta sa generalnim inspektorom Nacionalne garde Marylanda iskazana je i obostrana spremnost da se kroz nastavak saradnje s Ambasadom SAD-a i Uredom vojnog atašea BiH u Washingtonu program saradnje dodatno osnaži, odnosno po mogućnosti proširi i na aspekte rada generalnih inspektora između Nacionalne garde Marylanda i Ministarstva odbrane BiH.

3 FOTO GALERIJA