Edukacija

Vienna Document 2011 kurs u RACVIAC-u

5.10.2018

U organizaciji Centra za sigurnosnu saradnju RACVIAC i saradnji sa Republikom Slovenijom te podršku Savezne Republike Njemačke, 2. oktobra 2018. godine u Rakitju, Zagreb, Republika Hrvatska, počeo je kurs “Vienna Dokument 2011” (Bečki dokument 2011) kojem prisustvuju pripadnici Oružanih snaga BiH.

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa sadržajem Bečkog dokumenta, teoriski i praktično, kao i sa trenutnom situacijom u oblasti kontrole naoružanja i samom implementacijom dokumenata.

Pored polaznika iz Bosne i Hercegovine, kursu prisustvuju i polaznici iz Albanije, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Kosova i Južne Koreje. Među polaznicima su predstavnici nacionalnih agencija i ministarstava koji su angažirani na poslovima kontrole naoružanja.

Kursu su prisustvovali pripadnici MO BiH pukovnik Boris Listeš i major Asim Harbaš, te predstavnik iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.Info – RACVIAC