Edukacija

Završen komandno-štabni kurs - klasa 14/21-I

12.7.2021

Svečanom ceremonijom u Centru za profesionalni razvoj /CPR/ Komande za obuku i doktrinu /KOiD/ završen komandno-štabni kurs /KŠK/ klasa 14/21-I. Najviši nivo vojne edukacije u Bosni i Hercegovini ove godine završilo je 25 oficira OS BiH.

Kurs je trajao 25 sedmica u otežanim uslovima i sa novim izazovima za instruktorski personal CPR zbog pandemije „COVID-19“ ali i pored toga ispunjena je misija kursa i polaznici su osposobljeni za obavljanje komandno-štabnih dužnosti na nivou bataljona i brigade.

„Drago mi je što su se naši istruktori odlično snašli u novonastaloj situaciji ali i što su polaznici dobro prihvatili nove metode i sistema rada tokom realizacije kursa. U narednom periodu nastavićemo sa osavremenjavanjem nastavnog procesa uz podršku pretpostavljene komande“, istakao je načelnik KŠK pukovnik Vladimir Vavan.

„Ovo je prva klasa KŠK koja je realizovana u otežanim uslovima zbog „COVID-19“. Bilo je izuzetno izazovno ali mislim da smo na pravi način odgovorili zahtjevima koji su postavljeni pred nas. Zbog toga se zahvaljujem instruktorima, a vama čestitam na uspješno završenom kursu i želim vam mnogo lične, vojničke i porodične sreće“, poručio je načelnik vojnih kurseva CPR pukovnik Selimović.

„Bili ste dobri ali uvijek treba težiti da se bude još bolji u poslu koji se radi. Nadam se da će neki od vas doći u našu jedinicu KOiD i primjenjivati stečena znanja jer je to i svrha svega da naučeno bude i primjenjeno“, naglasio je komandant KOiD brigadir Blavicki.

U ime komandanta Komande za podršku polaznicima se obratio brigadir Rusmir Mrković: „Učenje na daljinu sa kojim ste se susreli u budućnosti će značiti centrima KOiD-a. Ono što očekujem od vas jeste da naučeno implementirate na svojim radnim mjestima i da kao krajnji rezultat dobijemo kvalitet i obuke i obavljanja radnih zadataka“, istakao je brigadir Mrković.

Pored brigadira Blavickog i Mrkovića, pukovnika Vavana i Selimovića svečanom završetku komandno-štabnog kursa prisustvovao je i predstavnik NATO štaba u Sarajevu pukovnik Erikson, te instruktori koji su radili sa polaznicima kursa.

Info - KOiD