Edukacija

Kapetan Dragan Đukić među pet najboljih stranih studenata na Naprednom kursu za logističke oficire u SAD

2.12.2022

Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kapetan Dragan Đukić uspješno je završio Napredni kurs za logističke oficire „Captains Career Course“ koji se u periodu 30.05.-23.11.2022. godine realizovao na Vojnom univerzitetu za logistiku u bazi Fort Lee, savezna država Virdžinija, SAD. Predmetni kurs su pored pripadnika američke vojske pohađali i međunarodni polaznici iz 12 različitih država.

Svrha predmetnog kursa jeste da polaznici steknu osnovna znanja i vještine kako bi, kao multifunkcionalni logističari bili osposobljeni i obučeni za uspješno i kvalitetno obavljanje poslova iz domena logistike kako na nivou čete kao komandiri ili kao štabni oficiri na nivou bataljona/brigade.

Tokom šestomjesečne obuke polaznici kursa su bili u prilici da se kroz teoretska predavanja i praktičan rad upoznaju sa procesom donošenja vojnih odluka, principima logistike kao i logističkim proračunima vezanim za planiranje i upotrebu svih klasa snabdijevanja. U završnom dijelu, polaznici kursa su pristupili završnoj provjeri znanja koja se sastojala od praktične vježbe te izrade vlastitog dokumenta Koncepta logističke podrške.

Među pet najuspješnijih međunarodnih polaznika koji su na ovom šestomjesečnom usavršavanju ostvarili izuzetne rezultate je i kapetan Đukić koji je pohvaljen od strane komandanta Logističkog univerziteta.

Info – Oficir za saradnju sa NGM