Edukacija

Poručnik Ahmić uspješno završio Napredni kurs za oficire roda inžinjerije u SAD

19.12.2022

Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poručnik Kenan Ahmić, je uspješno završio Napredni kurs za oficire roda inžinjerije (Captain's Career Course) koji se realizovao u vojnoj bazi “Fort Leonard Wood”, savezna država Missouri, SAD.

Kurs su pohađala ukupno 84 oficira. Pored oficira vojske SAD kurs su pohađali i oficiri iz 11 drugih država. Svrha kursa jeste da polaznike osposobi za efikasno i kvalitetno obavljanje dužnosti komandira inžinjerijske čete, odnosno dužnosti štabnog oficira na nivou bataljona ili brigade.

Poručnik Ahmić je shodno akademskim standardima, koji se primjenjuju i za američke oficire, postigao izuzetan rezultat ostvarivši ukupni prosjek ocjena veći od 85% na svim događajima i aktivnostima koje su bile predmet ocjenjivnja. Za navedeni uspjeh poručnik Ahmić je dobio priznanje “Honor graduate”.