Edukacija

Pripadnik OS BiH među predavačima na NATO tečaju

3.3.2023

Kurs medicinskog ocijenjivanja (NATO MEDEVAL course) u organizaciji NATO Centra izvrsnosti za vojnu medicinu iz Budimpešte, na kojem je kao predavač učestvovao i pripadnik OS BiH Marko Sarić, održan je u američkom regionalnom medicinskom centru Lendštul (LRMC) baza Ramštajn (SR Njemačka).

Predavači na ovom kursu su dugogodišnji ocjenjivači koji su bazenu snaga pomenutog centra a dolaze iz zemalja članica NATO-a.

Cilj kursa bio je da se polaznici osposobe za dužnost ocjenjivača medicinskih jedinica koji se deklarišu u multinacionalne medicinske jedinice kao dio jedinstvene sanitetske podrške.

Pripadnik OS BiH Marko Sarić je održao predavanje iz Doktrinarnih publikacija vezanih za vojnu medicinu i strukturu sanitetske podrške u NATO vođenim operacijama te procesa ocjenjivanja i ocjenjivačkih izvještaja.

Uz teoretsku nastavu, učesnici kursa su imali i sindikalni rad gdje je glavni zadatak bio izrada izvještaja o prvim utiscima (FIR), na temelju već završene samoprocjene jedne multinacionalne medicinske jedinice.

12 FOTO GALERIJA