Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka pripadnika OS BiH i Vojske SAD-a na Manjači

27.6.2023

U skladu sa Planom bilateralne vojne saradnje (BVS) u 2023. godini između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, pripadnici 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade i ostalih jedinica u sastavu Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) Oružanih snaga BiH sa pripadnicima Oružanih snaga SAD-a, realizirali su dva događaja iz programa obuke u periodu od 12. do 23. juna 2023. godine, u kasarni “Mika Bosnić” i na glavnom poligonu za obuku (GPO) Manjača.

U realizaciji obuke učestvovale su jedinice iz sastava BGLP OS BiH jačine pješadijske čete, pripadnici Brigade zračnih snaga protivzračne odbrane, jedinice borbene podrške iz sastava Komande za podršku OS BiH te pripadnici 173. Airborne B-de i 1-19 CAV jedinica OS SAD-a. Obuka je realizirana kroz dva događaja i to „Planiranje operacija u ekstremnom operativnom okruženju“, sa ciljem i zadacima planiranja taktičke infiltracije i eksfiltracije snaga kopnom i zrakom te medicinska podrška.

Realizacijom drugog događaja „Planiranje operacija u urbanom okruženju“, jedinice su imale cilj da kroz razmjenu najboljih praksi, naučenih lekcija, taktika, tehnika i procedura kod planiranja operacija u urbanom okruženju realiziraju zadatke planiranja urbanih operacija u skladu s nivoom jedinica koje učestvuju u realizaciji, izvršenju koncepta operacija kroz situacijsko-terenske vježbe (STX) nivoa voda te medicinska podrška četa/vod u urbanom području kao i marševanje i orijentacija na zemljištu.

Kroz realizaciju zadataka u okviru navedenih događaja obuke, evidentan je napredak nivoa obučenosti i interoperabilnosti jedinica OS BiH sa jedinicama iz sastava OS SAD-a.

Info – 6. pbr

10 FOTO GALERIJA