Obuke u zemlji i inostranstvu

Nova klasa budućih vojnika na obuci

12.5.2011

U Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu OS BiH, u kasarni Pazarić kod Sarajeva, 10. maja 2011. godine izvršen je prihvat IX klase kandidata na osnovnu obuku vojnika za prijem u profesionalnu vojnu službu u OS BiH.

U Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu OS BiH, u kasarni Pazarić kod Sarajeva, 10. maja 2011. godine izvršen je prihvat IX klase kandidata na osnovnu obuku vojnika za prijem u profesionalnu vojnu službu u OS BiH. Riječ je o 300 novih kandidata, među kojima se nalazi i 27 žena.
Planirano je da obuka traje 12 sedmica, a kandidati koji uspješno završe obuku i prođu sve kvalifikacijske kapije, potpisaće svoj prvi ugovor za prijem na službu u OS BiH i biti upućeni u operativne jedinice OS BiH na izvršavanje redovnih zadataka.

Info- Komanda za podršku