Obuke u zemlji i inostranstvu

Završen prvi kurs za oficire za odnose s javnošću u OS BiH

20.5.2011

U organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Trening centra za operacije podrške miru (PSOTC) održan je prvi osnovni kurs pod nazivom „Odnosi s javnošću u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine“ u periodu od 17. do 20. maja 2011. godine u zgradi PSOTC-a u Butmiru.

U organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Trening centra za operacije podrške miru (PSOTC) održan je prvi osnovni kurs pod nazivom „Odnosi s javnošću u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine“ u periodu od 17. do 20. maja 2011. godine u zgradi PSOTC-a u Butmiru.

Ovaj osnovni kurs je prvi korak obuke osoblja koje radi na poslovima odnosa s javnošću u MO i OS BiH u organizaciji i vlastitim kapacitetima Ministarstva odbrane BiH.

Kurs, koji su vodili instruktori iz MO BiH i PSOTC-a, pohađalo je 15 oficira za informisanje iz komandi i brigada Oružanih snaga BiH, koji su po završetku kursa iskazali zadovoljstvo i uspješnost realizovanog projekta.

Polaznicima kursa je na ceremoniji zatvaranja certifikate uručio general major Rizvo Pleh, zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije, koji je pozdravio ovu obuku kao svijetlu tačku napretka MO i OS BiH, te istakao kako je razvijanje odnosa s javnošću i obuka na tom području od izuzetnog značaja za OS BiH i njihov bolji odnos sa građanima BiH i medijima koji svakodnevno iskazuju zanimanje za aktivnosti Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba