Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka operatera deminerskih mašina „Božena 1 i 2“

26.5.2011

U kasarni „Admir Ljubuškić – Šutak“ - Bugojno izvršena je obuka budućih operatera deminerskih mašina „Božena 1 i 2“ za mašinsko uznemiravanje zemljišta. Obuka je realizovana od strane Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške u periodu od 16.05. do 24.05.2011. godine.

U kasarni „Admir Ljubuškić – Šutak“ - Bugojno izvršena je obuka budućih operatera deminerskih mašina „Božena 1 i 2“ za mašinsko uznemiravanje zemljišta. Obuka je realizovana od strane Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške u periodu od 16.05. do 24.05.2011. godine.

Ovoj je obuci pristupilo i uspješno završilo 15 polaznika iz sastava deminerskog bataljona. Instruktori Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona su polaznicima obuke pružili potrebna znanja za izvođenje operacija mehaničke pripreme zemljišta u operacijama deminiranja prema standardu za čišćenje i uklanjanje mina i NUS-a. Kroz praktični dio obuke polaznici kursa su izvršavali zadate i radnje upravljanja mašinom u minskom polju.

Upravljanje mašinom vrši se daljinskim putem iz oklopljene kabine koja je smještena na karoseriji teretnog vozila na minimalnoj udaljenosti 50 metara od rada mašine. Mehanička priprema zemljišta za deminiranje predstavlja sistem u kome se prije korištenja manuelnih metoda i upotrebe prega uvode strojevi koji mehanički otklanjaju eventualne potezne žice, dijelove mina i vegetaciju.

Na ovaj način se, zavisno od kvaliteta mašine u manjoj ili večoj mjeri, umanjuje opasnost za deminere, omogućuje upotreba prega i u cjelini povečava produktivnost i efikasnost timova za deminiranje.
Nakon završetka obuke polaznici će biti angažovani u svojim mašinskim timovima gdje će dati doprinos u realizaciji ispunjenja godišnjeg plana PMA za 2011 godinu.

Odsjek za civilo-vojnu saradnju Komande brTP