Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara

13.6.2011

Pripadnici oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške počeli su 13.06.2011. godine zajedničku obuku sa pripadnicima 5. pbr u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara.

Pripadnici oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške počeli su 13.06.2011. godine zajedničku obuku sa pripadnicima 5. pbr u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara.

Ova obuka se realizuje na lokaciji VB “Dubrave“ i ima veoma veliki značaj iz razloga što oklopni bataljon kroz svoju misiju ima i zadatak pružanja pomoći civilnim strukturama. Obuku će izvoditi pripadnici Civilne zaštite općine Tuzla.

Navedena obuka je planirana kao veoma sadržajna i na kraju bi trebalо da se završi praktičnom vježbom. Ovoj obuci oklopnog bataljona prisustvuju 6 podoficira i vojnika.

Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP