Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka novoprimljenih vojnika u bataljonu veze Brigade taktičke podrške

13.6.2011

Novoprimljeni vojnici raspoređeni u bataljon veze Brigade taktičke podrške na Palama su u završnoj fazi stručno-specijalističke obuke koja se završava testiranjem predviđenim za 20.06.2011. godine.

Novoprimljeni vojnici raspoređeni u bataljon veze Brigade taktičke podrške na Palama su u završnoj fazi stručno-specijalističke obuke koja se završava testiranjem predviđenim za 20.06.2011. godine.

Po okončanju stručno-specijalističke obuke novoprimljeni vojnici će biti upućeni u osnovne jedinice bataljona veze na svoja formacijska mjesta.

Pored redovne stručno-specijalističke obuke koja se kontinuirano realizuje sa novoprimljenim vojnicima zvršeno je i ponavljanje stečenih znanja iz strojeve obuke i pješadijskog naoružanja (AP M-16 A1). Nakon ponovljenih stečenih znanja iz navedenih oblasti novoprimljeni vojnici su pristupili i kvalifikacijskom bojevom gađjanju iz ličnog naoružanja gdje su pokazali zadovoljavajući nivo spretnosti, obučenosti i vještine u realizaciji postavljenog zadatka.

Obuka novoprimljenih vojnika će se nastaviti kroz planiranje i realizaciju kolektivne obuke pripadnika bataljona veze.

Odsjek za civilo-vojnu saradnju Komande brTP