Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka u pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju požara

17.6.2011

Na osnovu Godišnjeg plana obuke 5.pbr, na lokaciji VB“Aerodrom Dubrave“ u periodu od 13 do 17.06. 2011. godine provedena je protivpožarna obuka na temu: „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“.

Na osnovu Godišnjeg plana obuke 5.pbr, na lokaciji VB“Aerodrom Dubrave“ u periodu od 13 do 17.06. 2011. godine provedena je protivpožarna obuka na temu: „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“.

Izvođači obuke bili su pripadnici CZ Tuzlanskog kantona, sa kojom Komanda 5.pbr ima izuzetno dobru saradnju. Obuku je uspješno prošlo 35 pripadnika iz sastava svih jedinica koje su locirane u VB “Aerodrom Dubrave“.
Težište u obuci bilo je na gašenju požara protivpožarnim sredstvima koja jedinice imaju, a u sklopu iste je 17.06.2011. godine uspješno izvedena pokazna vježba PP voda „Pomoć civilnim vlastima u slučaju požara“.

Info – 5.pbr