Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka za instruktore upozoravanja na mine

26.10.2011

U organizaciji EUFOR-a u kampu „Butmir“, 24.10.2011.godine, počela je obuka za instruktore upozoravanja na mine. Nosilac stručnog dijela (predavanja) su Centar za uklanjanje mina u BiH (BH MAC) i nevladina deminerska organizacija STOP MINES. Kurs pohađa 46 polaznika od kojih su 28 pripadnici OS BiH

U organizaciji EUFOR-a u kampu „Butmir“, 24.10.2011.godine, počela je obuka za instruktore upozoravanja na mine. Nosilac stručnog dijela (predavanja) su Centar za uklanjanje mina u BiH (BH MAC) i nevladina deminerska organizacija STOP MINES. Kurs pohađa 46 polaznika od kojih su 28 pripadnici OS BiH, pet iz EUFOR-a (prevodioci iz timova za vezu sa lokalnom zajednicom - LOT timova), dok su preostali iz Centra za uklanjanje mina u BiH i pojedinih deminerskih organizacija.

Upozoravanje na mine je komponenta protivminskih akcija (PMA) kojom se bitno smanjuje rizik od mina. Deminiranje je dugotrajan proces, a stanovništvo koje živi u minski zagađenim područjima mora naučiti kako sigurno živjeti u neposrednoj blizini mina. Iz tog razloga, programi upozoravanja na mine treba da se provode paralelno sa deminiranjem, a u cilju smanjenja rizika putem promovisanja sigurnog i prikladnog ponašanja u minski zagađenim područjima.

U okviru navedene obuke, polaznici će se upoznati sa minskom situacijom i PMA, osnovama kartografije, vještinama komuniciranja, provođenja aktivnosti upozoravanja na mine u ugroženoj zajednici za različite ciljne grupe, kao i za vođenje intervjua i provođenje anketa za prikupljanje podataka na terenu.
Završetak obuke planiran je za 28.10.2011. godine.

Info – Operativna komanda OS BiH