Obuke u zemlji i inostranstvu

Kurs „Odnosi s javnošću u MO BiH i OS BiH“ za oficire odnosa s javnošću i informiranje u OS BiH

26.10.2011

U organizaciji Ministarstva odbrane BiH i u saradnji sa Centrom za obuku i podršku mirovnim operacijama (PSOTC), u kampu Butmir je 25.10.2011.godine otpočela realizacija kursa „Odnosi s javnošću u MO i OS BiH,“ na kojem učestvuje 15 oficira i podoficira OS BiH iz oblasti odnosa s javnošću i informiranja.

U organizaciji Ministarstva odbrane BiH i u saradnji sa Centrom za obuku i podršku mirovnim operacijama (PSOTC), u kampu Butmir je 25.10.2011.godine otpočela realizacija kursa „Odnosi s javnošću u MO i OS BiH,“ na kojem učestvuje 15 oficira i podoficira OS BiH iz oblasti odnosa s javnošću i informiranja.

Polaznicima kursa su se prvog radnog dana obratili instrukori odnosa s javnošću iz MO BiH Uma Sinanović i Antonija Perak, te Slađana Cvijanović iz PSOTC- a, koje su prisutne oficire upoznale sa Planom održavanja kursa, provedbenim aktima odnosa s javnošću u MO i OS BiH, komunikacijskim vještinama i definiranju ključnih poruka.

Ovo je drugi put da se u ovakvoj organizaciji vrši održavanje kursa na ovom nivou, a prednost održavanja kurseva u vlastitoj organizaciji je i razmjena iskustava koja će lakše dovesti do prevazilaženja personalnih, finansijskih, tehničkih i drugih problema sa kojima se oficiri za odnose s javnošću susreću pri obavljanju zadataka u svojim jedinicama.

Kvalitetan metodološki pristup, praktičan rad, interaktivnost i aktuelne teme, doprinijeli su da polaznici već prvog radnog dana steknu osnovna znanja iz oblasti odnosa s javnošću, koja će u praksi moći primjenjivati u svojim jedinicama.

Zatvaranje kursa planirano je za 28.10.2011.godine.

Info: Odsjek za civilno-vojnu saradnju Komande brTP