Obuke u zemlji i inostranstvu

Hrvatski STANAG 6001 test pilotiran u BiH

1.11.2011

U periodu 24 - 28.10.2011. godine, delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske boravila je u zvaničnoj posjeti Ministartvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Delegaciju su sačinjavale gospođe Martina Alerić i Tamara Kramarić-Maras, članice STANAG tima Ministarstva odbane Republike Hrvatske.

U periodu 24 - 28.10.2011. godine, delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske boravila je u zvaničnoj posjeti Ministartvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Delegaciju su sačinjavale gospođe Martina Alerić i Tamara Kramarić-Maras, članice STANAG tima Ministarstva odbane Republike Hrvatske. U toku posjete delegaciju je primio Načelnik Uprave za personal ZŠ OS BiH brigadir Tomo Kolenda, a Odjeljenje za ocjenjivanje poznavanja stranih jezika OS BiH (STANAG tim) bilo je domaćin hrvatskoj delegaciji i organizator aktivnosti.

Osnovni cilj posjete bio je pilotranje STANAG 6001 testa engleskog jezika, namijenjenog testiranju pripadnika Ministarstva odbrane Oružanih snaga Republike Hrvatske, što predstavlja završnu fazu izrade testa prije zvanične administracije. Pilotiranje je izvršeno na kandidatima koji se nalaze na intenzivnom kursu engleskog jezika u organizaciji Odjeljenja stranih jezika u Rajlovcu. Kandidati koji su pilotirali test su ocijenili aktivnost kao odličnu pripremu za polaganjne BiH STANAG 6001 testa.
Pored pilotiranja testa, održana je radionica na temu standardizacije pristupa testiranju vještine „govor“. Radionica je bila prilika da članovi dva STANAG tima razmjene iskustva iz navedene oblasti, koja se smatra jednom od najzahtjevnijih u procesu STANAG testiranja.

Gopspođe Alerić i Kramarić-Maras su naglasile da ovakav vid bilateralne saradnje doprinosi poboljšanju kvaliteta testiranja engleskog jezika u sistemu odbrane Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovim se interoperabilnost Oružanih snaga Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa snagama NATO zemalja podiže na viši nivo.
Na kraju posjete gospođe Alerić i Kramarić-Maras su se zahvalile na uspješno organizovanoj aktivnosti i pozvale BiH STANAG tim na uzvratnu posjetu Ministarstvu odbrane Republike Hrvatske.