Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka iz oblasti geoprostornog obavještajnog rada

9.11.2011

Mobilni trening tim OS BiH u saradnji sa komandnim mjestom EUFOR-a - Sarajevo, na lokaciji VB ¨Aerodrom Dubrave¨, u periodu od 08. do 09. novembra 2011. godine, realizirao je obuku iz oblasti geoprostornog obavještajnog rada (GEOINT).

Mobilni trening tim OS BiH u saradnji sa komandnim mjestom EUFOR-a - Sarajevo, na lokaciji VB ¨Aerodrom Dubrave¨, u periodu od 08. do 09. novembra 2011. godine, realizirao je obuku iz oblasti geoprostornog obavještajnog rada (GEOINT).

Dvodnevni obuku (GEOINT-1) uspješno je završila grupa od 30 pripadnika 5.pbr i ostalih jedinica OS BiH, razmještenih na lokaciji VB ¨Aerodrom Duberave¨.

Na zatvaranju kursa, vođa tima kapetan Hajrudin Klepić, izrazio je zadovoljstvo što je sa svojim timom bio u mogućnosti doprinijeti podizanju stepena obučenosti pripadnika OS BiH, te polaznicima uručio certifikate o uspješno završenom prvom stepenu GEOINT-1.

info: 5.pbr