Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka novoprimljenih vojnika u bataljonu veze

19.1.2012

Novoprimljeni mladi vojnici u bataljonu veze koji su završili osnovnu obuku u COO Pazarić, zvanično su počeli sa stručno-specijalističkom obukom u rodu veze 16.01.2012.godine. Obuka se izvodi 5 sedmica i sadrži sve elemente potrebne za sticanje osnovnih znanja o rodu veze i stvaranja uslova za dalju edukaciju u skladu sa afinitetima i sposobnostima pojedinaca i njihovoj stručnoj spremi.

Novoprimljeni mladi vojnici u bataljonu veze koji su završili osnovnu obuku u COO Pazarić, zvanično su počeli sa stručno-specijalističkom obukom u rodu veze 16.01.2012.godine. Obuka se izvodi 5 sedmica i sadrži sve elemente potrebne za sticanje osnovnih znanja o rodu veze i stvaranja uslova za dalju edukaciju u skladu sa afinitetima i sposobnostima pojedinaca i njihovoj stručnoj spremi.
U skladu sa smjernicama Načelnika ZŠ OS BiH i prilagođavanja OS BiH standardu za pristupanje programu NATO, teme za stručno-specijalističku obuku sadrže širok spektar znanja.
Informativno se uče osnovi taktike veze ( KiS-a) a u većem obimu uređaji i sistemi veze. Na kraju obuke biće izvedeno i završno testiranje vojnika, te ocjena sa testiranja biće zaključna za stručno – specijalističku obuku vojnika.

Info – brTP