Obuke u zemlji i inostranstvu

Održana konferencija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o obuci u 2011.godini

14.2.2012

U Domu OS BiH u Sarajevu, 14.02.2012. godine, održana je konferencija OS BiH o obuci u 2011.godini. Izlaganja o obuci realizovali su najodgovornije starješine OS BiH na čelu sa načelnikom Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnikom Miladinom Milojčićem.

U Domu OS BiH u Sarajevu, 14.02.2012. godine, održana je konferencija OS BiH o obuci u 2011.godini. Izlaganja o obuci realizovali su najodgovornije starješine OS BiH na čelu sa načelnikom Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnikom Miladinom Milojčićem.

Zamjenica ministra odbrane, gđa Marina Pendeš, istakla je neophodnost da prilikom programiranja i planiranja proračunskih sredstava za obuku zahtjevi moraju biti realni i integrisani sa sistemom upravljanja obukom.

Načelnik Zajedničkog štaba, general-pukovnik Miladin Milojčić, između ostalog, naglasio je da je obuka jedan od važnih elemenata u kojim su OS BiH postigle progres i približile se NATO standardima. Među većim dostignućima na ovom polju je i implementacija koncepta specifikacije, planiranja, realizacije i analize vježbi u skladu sa NATO direktivama. Ističući saradnju sa međunarodnim organizacijama, general Milojčić je apostrofirao da će obuka dominirati u aktivnostima OS BiH i u narednom periodu kao primarna aktivnost.

Info – ZŠ OS BiH